Byalaget Rydals Huvudsida
Kanalbro Rydals Museum Spinnmaskin Historiska Vandringen Hemgården-Vandrarhem

Välkommen till Rydal

På dessa sidor vill vi försöka hålla Dig informerad om aktuella händelser i vårt samhälle. Gör gärna till vana att titta in och se vad som är på gång!

 

Vår styrelse 2018 består av:


Ordinarie ledamöter:
Ordförande Madelein Jakobsson tel 0320-933 58 eller 070-7567015
Vice ordförande Carina Axelsson 0705-892047
Kassör Toril Höög
Sekreterare Ing-Marie Hedvall
Tony Einarsson
Sigbritt Möse

 

Ersättare:
Kristina Wästfeldt
Rolf Andersson
Anita Axelsson Zahr
Kurt Börjesson

    

Stadgar för priset till Rydals Byalagare


Syftet med att årligen dela ut priset är att visa uppskattning mot en enskild person eller en grupp som utfört särskilt förtjänstfullt arbete, bidragit ekonomiskt eller på annat sätt främjat Rydals utveckling.
Priset kan gå till vem som helst utom sittande eller avgående styrelsemedlemmar. Personen eller gruppen måste inte bo i Rydal.
Förslag på pristagare kan lämnas av alla Rydalsbor och skall lämnas skriftligen med motivation, namn på kandidaten och underskrift av förslagsställaren i förslutet kuvert till ordförande. Därefter väljs vinnaren vid majoritetsval av byalagets styrelse med ersättare.
Priset delas ut vid Valborgsmässofirandet och påminnelse skall göras i vårupplagan av Byabladet.